Nákup na firmu bez DPH

Tím základním a největším specifikem je účtování ceny zboží s DPH nebo bez DPH, kde vznikají a kolují nejrůznější mýty a nejasnosti. Je to však velice jednoduché. Mrkni níže.

Jak se účtuje cena s dodáním do jiného státu Evropské unie

  • Kupující je soukromá osoba - daňový doklad - faktura je vždy vystaven se sazbou DPH, která je aktuální v zemi příjemce. Cena objednávky se nemění.
  • Kupující je podnikatel nebo firma ale neplátce DPH - daňový doklad - faktura je vždy vystaven se sazbou DPH, která je aktuální v zemi příjemce. Cena objednávky se nemění.
  • Kupující je Podnikatel nebo firma je plátce DPH - daňový doklad - faktura) je vždy vystaven bez DPH a platí tak daňový režim Reverse charge při prodeji v Evropské unii. Cena objednávky bude nižší právě o DPH.
Soukromá osoba Nemá IČ DPH Není plátce DPH Faktura a platba včetně DPH
Podnikatel, firma Nemá IČ DPH Není plátce DPH Faktura a platba včetně DPH
Podnikatel, firma    Má IČ DPH Je plátce DPH Faktura a platba bez DPH

 

Co je režim Reverse charge v Evropské unii?

Jde o zvláštní režim platby DPH v Evropské unii, kdy se při přeshraničním prodeji zboží či služby přenáší povinnost odvést DPH za službu nebo produkt na příjemce / odběratele, tedy podnikající osobu, která je plátcem DPH. Místem plnění ( kde bude odebíraná služba nebo zakoupený produkt zdaněn ) je místo, kde má příjemce / odběratel své sídlo nebo místo podnikání, tedy například Česko. Tento postup se uplatňuje pouze při prodeji zboží nebo služeb mezi členskými státy Evropské unie. V takovém případě se faktura vystavuje bez DPH. Zákazník / odběratel tedy platí objednávku bez DPH.

Jak probíhá objednávka v režimu reverse charge?

Pro správné vyhodnocení našeho systému a nastavení režimu reverse charge pro zákazníka, je při objednávce nutné zadat do okénka "DIČ" správně číslo plátce DPH v jiném členském státě Evropské unie, tedy IČ DPH,  neboli VAT identification number, zkráceně VAT number. 

Náš systém sám rozpozná zadané DIČ neboli VAT number. Pokud zadáte správné DIČ - daňové identifikační číslo neboli VAT number, e-shop sám rozpozná, že objednávka bude probíhat v režimu reverse charge a nebude účtovat v objednávce DPH. DPH v objednávce bude 0%. Objednávku v ceně bez DPH je poté možné ihned uhradit například převodem, platební kartou, QR kódem,  nebo si objednávku umíte nechat poslat i na dobírku.

Pokud zadáš špatně DIČ neboli VAT number či ho nezadáš vůbec,  systém ponechá sazbu DPH dle tvé adresy / země.